ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Reglementări Hotărâri Hotărârea A.G.O. a AJF Alba din 26.02.2011
Hotărârea A.G.O. a AJF Alba din 26.02.2011 Imprimare Email

DSC00696Adunarea Generală Ordinară, întrunită statutar azi 26.02.2011, desfășurată conform ordinii de zi, aprobată în unanimitate prin vot de membri afiliați , a adoptat, respectând prevederile Statutului AJF Alba, următoarele:

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi persoanele desemnate pentru verificarea voturilor:
 • MARINA Ioan ( Metalul Aiud ) ;
 • HAN Horațiu ( Sportul Livezile ) ;
 • BICHEȘI Adrian ( FC  Unirea 2006 Alba Iulia ) ;
2. Aprobă cu unanimitate de voturi persoanele desemnate pentru întocmirea procesului verbal al adunării:
 • LENCU Horea ;
 • UDREA Gligor ( Recolta Galda de Jos ) ;
 • POPA Ioan ( Independența Cut ) ;
 1. Aprobă cu unanimitate de voturi  Raportul de activitate a Biroului Executiv pe perioada 21.02.2010-26.02.2011 ;
 2. Aprobă cu unanimitate de voturi  bilanțul contabil  pe anul 2010 și descărcarea de gestiune a Biroului Executiv ;
 3. Aprobă cu unanimitate de voturi  Raportul Comisiei de cenzori ;
 4. Aprobă cu unanimitate de voturi  bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pe anul 2011;
 5. Aprobă cu unanimitate de voturi afilierea definitivă a echipei ACS DORIA Alba Iulia;
 6. Aprobă cu unanimitate de voturi dezafilierea echipelor : AS Oarda, FC STAR 82 Cugir, AS PNG Aiud, FC Arieșul Cîmpeni, CS Voința Dumbrava, AS Balomir-Acmariu, AS Roșienii Roșia de Secaș.

La prezenta hotărâre:

-se anexează procesul verbal al ședinței, întocmit ulterior pe baza probelor audio-video din timpul desfășurării adunării.

-se anexează tabelul nominal cu prezența la adunarea generală, cu semnăturile în original ale celor prezenți.