Hotărârea Biroului Executiv Nr.3/07.03.2011 Imprimare

  1. DVCI5687Ia act de informarea prezentată de președintele AJF, dl. CORPODEAN Sorin, în urma desfășurării Adunării Generale Ordinare, procesul verbal oficial al adunării nefiind încă redactat, responsabili pt. întocmirea lui fiind dl. LENCU Horea și secretarul general, dl. NICHIMIȘ Iulian;
  2. Aprobă omologarea clasamentelor finale de la Campionatul de juniori E și Cupa Hagi-Danone;
  3. Ia act de informarea prezentată în scris de președintele CJA Alba, dl. DAN Lucian, cu privire la instruirea, respectiv testarea arbitrilor și observatorilor, desfășurate în data de 26.02.2011 și analizând incidentul menționat în informare, cu unanimitate de voturi, hotărește reținerea de la delegări a observatorilor din Teiuș: NEAGU Marcel (pe perioada lunilor martie-aprilie 2011) și NEAGU Lucian (în luna martie 2011);
  4. Aprobă principiile stabilite pentru desfășurarea activității comisiilor județene;
  5. Ia act de situația vizelor anuale 2011 aplicate și de penalitățile neachitate ale membrilor afiliați, precum și de nedesfășurarea jocului de juniori C: Spicul Bucerdea-LPS Sebeș, din cauza neaplicării vizelor pentru echipa Spicul Bucerdea, aceasta având ca membru afiliat penalități în valoare de 720 lei;
  6. Ia act de situația prezentată, referitoare la dosarele de afiliere a membrilor afiliați și aprobă ca termen limită, de verificare a dosarelor, data de 31.07.2011;
  7. Aprobă dispoziția de punere în aplicare a controlului financiar preventiv și a vizării cu BUN DE PLATĂ a facturilor și documentelor ce vizează sumele alocate prin acordul de asociere cu Consiliul Județean Alba, cele două persoane desemnate fiind:

- PETROPULOS Cristian-pentru viza C.F.P.;
- CORPODEAN Sorin-pentru viza BUN DE PLATĂ;

8. Ia act de posibilitatea organizării, în paralel cu CMA-pentru zona rurală și a unei competiții CMA-pentru zona urbană și eventual a unui campionat pentru juniori sub 15 ani;

9. Ia act de notificarea primită de la OSIM cu privire la emblema AJF Alba și declarația răspuns dată și transmisă la OSIM de președintele AJF Alba;

10. Ia act de informarea cu privire la demersurile făcute pentru a găsi o soluție pentru un nou sediu AJF, propunerea acceptată fiind de obținere a unei suprafețe de teren cu posibilitate de construire;

11. Nu aprobă cererea de reeșalonare a penalităților restante, înaintată de Mureșul Săliștea;

12. Aprobă, sub rezerva posibilității legale, a acordării unui sprijin financiar pentru VRÎNCEANU Marius(Focșani), în valoare de 1.500 lei;

13. Aprobă propunerea de suplimentare a bugetului de salarizare cu suma de 600 lei, alocați pentru acordarea sporului de 10% la salariul celui desemnat pentru viza C.F.P. și angajării cu fracțiune de normă de 4 ore a dlui VODĂ Alexandru, pentru o perioadă determinată de 4 luni.

Prezența membrilor Biroului Executiv la ședința din 07.03.2011, este menționată în procesul verbal oficial întocmit de secretarul general, dl. NICHIMIȘ Iulian.