ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Știri Adunarea Generala Extraordinara a AJF Alba
Adunarea Generala Extraordinara a AJF Alba Imprimare Email
Luni, 30 Iulie 2012

DSC00722În atenția membrilor afiliați !

În conformitate cu Statutul AJF Alba, Biroul Executiv în ședința din data de 28.07.2012 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a AJF Alba, pentru ziua de sâmbătă - 11.08.2012 - ora 10.30, la Universitatea ”1 Decembrie1918” din Alba Iulia - amfiteatrul A9, având următoarea ordine de zi:

  1. Constatarea întrunirii cvorumului;
  2. Aprobarea ordinii de zi;
  3. Alocuțiunea Președintelui;
  4. Desemnarea comisiei de validare a voturilor;
  5. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal al adunării;
  6. Sistemul și calendarul competițional pentru sezonul 2012-2013;
  7. Tragerea la sorți pentru Liga a IV-a;
  8. Acordul de asociere cu Consiliul Județean Alba;
  9. Probleme organizatorice / Regulamente;
  10. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare din 11 august 2012.

Membri afiliați vor comunica în scris secretariatului AJF Alba, până la data de 08.08.2012-ora 16.00, numele și prenumele delegatului, respectiv funcția persoanei respective, deținută în cadrul clubului/asociației pe care o va reprezenta la adunarea generală !