Hotărirea nr.1 din 15.02.2022 Imprimare

Hotărârea nr. 1 din 15.02.2022

Instanţa de jurisdicţie este compusă din:

IGNAT KLEEMANN IRONIM - președinte

PETROPULOS CRISTIAN - membru

ȚÎRA MIHAI SILVIU - secretar

Cauza: Litigiu între jucătorul legitimat Csegoldi Szilard Zsolt (reclamant) și CSC Voința Stremț  (pârât) în baza cererii cu numărul de înregistrare 7/10.02.2022.

Documente prezentate de către reclamant :

  1. Fișa sportivului și licența de jucător profesionist cu nr. 0326 / 14.08.2018 – jucător Csegoldi Szilard Zsolt;

  2. Memoriul depus de către Csegoldi Szilard Zsolt, prin care solicită încetarea legitimării la CSC Voința Stremț, pentru neplata renumerației lunare conf. contractului de activitate sportivă încheiat între părți;

  3. Adeverință de venit pe anul 2021, de la ANAF;

  4. Contractul cu nr. 3514;

  5.  Dovada notificării clubului pe e-mail;

  6. Achitată taxa de contestatie.

     Din partea CSC Voința Stremț nu s-a prezentat nimeni la ședință și nici nu au fost transmise documente justificative în apărarea acestora, clubul fiind citat prin adresa nr. 9/11.02.2022 prin e-mail și telefonic.

- CSC Voința Stremț nu a putut face dovada plății jucătorului pe perioada 06.09.2021-15.02.2022, conf. art. 12.1 din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal (RSTJF)

- Conf. art. 18.11, 18.12, 18.13 și 18.14 din RSTJF comisia admite cererea formulată de Csegoldi Szilard Zsold în sensul că jucătorul în cauză poate fi legitimat la un alt club, fiind declarat liber de contract.

- Conf. art. 18.10, alin 3 din RSTJF: Jucătorii pot invoca justa cauză şi justa cauză sportivă pentru denunţarea unilaterală a contractelor și/sau a legitimării, dacă: "nu li s-au achitat drepturile contractuale pentru o perioadă mai mare de 60 de zile de la scadenţa obligaţiilor, numai după ce au transmis o notificare de punere in interziere a clubului si i-au acordat acestuia un termen de cel putin 15 zile in care sa isi indeplineasca obligatiile financiare. Notificarea adresată clubului va fi comunicată acestuia prin orice mijloc, respectiv e-mail, fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire și conținut declarat sau executor judecătoresc."

Conf. art. 18,12 pârâtul nu dorește decât încetarea raporturilor contractuale, renunțând la drepturile contractuale restante, conf. art. 18.13.

Cu termen de recurs de 5 zile de la data prezentei comunicări.