ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Comisia pt. Statutul Jucătorului Hotărârea nr. 2 din 28.07.2022
Hotărârea nr. 2 din 28.07.2022 Imprimare Email

Instanţa de jurisdicţie este compusă din:

IGNAT KLEEMANN IRONIM - președinte

PETROPULOS CRISTIAN - membru

ȚÎRA MIHAI SILVIU - secretar

Cauza: Litigiul dintre ACS Viitorul Sântimbru (reclamant) și ACS Performanță și Educație prin Sport Ighiu 2004  (pârât) în baza cererii formulate cu numărul de înregistrare 87 / 06.07.2022.

Documente prezentate:

- Memoriul depus de ACS Viitorul Sântimbru cu nr. 87 / 06.07.2022;

- Acordul de transfer a jucătorului Tripșa Robert Ioan, de la ACS Viitorul Sântimbru la ACS Performanță și Educație prin Sport Ighiu 2004, cu nr. 8208 / 03.09.2021;

- Raportul Arbitrului din etapa 29 ediția 2021-2022, dintre ACS Performanță și Educație prin Sport Ighiu 2004 - ACS Viitorul Sântimbru, disputat în data de 29.05.2022;

- Dovada achitării taxei de către reclamant.

La ședința ce a avut loc la sediul AJF Alba, în data de  28.07.2022, ora 15:00, a participat din partea părții pârâte, domnul Pop Victor - vicepreședinte.

Conf. art. 23.j coroborat cu art. 24.C.alin.1 din RSTJF Alba, comisia admite cererea formulată de reclamantă, în sensul că obligă pârâta (ACS Performanță și Educație prin Sport Ighiu 2004, la plata sumei de 3.000 lei, către reclamantă (ACS Viitorul Sântimbru). Termen de plată: 30 de zile calendaristice, de la prezenta comunicare.

Hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate, după caz, la:

- Comisia de Apel a AJF Alba ca ultimă instanţă  la nivel judeţean ,pentru hotărârile Comisiei de Disciplină (în termen de 5 zile).

- Comisia de Recurs a AJF Alba ca ultimă instanţă la nivel judeţean, pentru hotărârile Comisiei pentru Statutul și Transferul Jucătorului (în termen de 5 zile).

Deciziile Comisiei de Apel sau ale Comisiei de Recurs a AJF Alba pot fi atacate la Comisia de Recurs a FRF(în termen de 5 zile de la pronunțare). Deciziile pronunţate de către Comisia de Recurs a FRF sunt definitive şi executorii pentru toţi membrii afiliaţi, jucătorii şi oficialii acestora, pentru oficialii AJF Alba, precum şi pentru agenţii de meciuri si agenţii de jucători.

Părțile implicate pot solicita motivarea deciziei în termen de 2 zile de la prezenta comunicare.