ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

AJF Organizare
Organizare Imprimare Email

Adunarea Generală

Este organul suprem al AJF Alba și se compune din totalitatea membrilor afiliați la AJF Alba, aceștia având prin reprezentantul delegat la adunare drept de vot egal.


Președinte de onoare: ȚĂLNAR Cornel


Biroul Executiv:

PETROPULOS Cristian - Președinte;

HULEA Marius Ovidiu - Vicepreşedinte;

DĂSCĂLESCU Valentin Mihai - Vicepreședinte;

IANCU Iosif- Reprezentantul ligii a IV-a;

POPA Daniel - Reprezentantul Ligii a V-a;

BICHEȘI Adrian - Reprezentantul echipelor de copii și juniori;

VODĂ Alexandru - Mihai- Preşedintele Comisiei Județene a Arbitrilor;

MARIN Maria Ioana - Trezorier (fără drept de vot);

ȚÎRA Mihai - Silviu - Secretar general (fără drept de vot).

Împuterniciții AJF Alba sunt : Petropulos Cristian - președinte, Hulea Ovidiu - vicepreședinte, Țîra Mihai-Silviu - secretar general și Marin Ioana Maria - trezorier.

Comisiile AJF Alba

Comisia Județeană a Arbitrilor

Comisia de Competiții

Comisia de Disciplină

Comisia de Apel

Comisia pentru Statutul Jucatorului

Comisia de Recurs

Comisia tehnică

Comisia de copii și juniori

Comisia Grassroots

Comisia de organizare a Campionatului Munților Apuseni

Comisia de fotbal în sală

Comisia de fotbal feminin

Comisia juridică

Comisia medicală

Comisia de statistică

Comisia pentru Fair-Play

Comisia anti-doping

Comisia pentru Licențierea Stadioanelor (terenurilor)

Comisia de Cenzori

 

Competitii 2024-2025