ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Știri Informații privind organizarea și desfășurarea examenului de admitere pentru obținerea Licenței UEFA B, care se va organiza la ALBA IULIA!
Informații privind organizarea și desfășurarea examenului de admitere pentru obținerea Licenței UEFA B, care se va organiza la ALBA IULIA! Imprimare Email
Joi, 18 Ianuarie 2018

INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU OBȚINEREA LICENȚEI UEFA-B

ALBA IULIA

Începând cu data de 01 februarie 2018 până la data de 01 martie 2018, Școala Federală de Antrenori anunță perioada de depunerea a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile licenței UEFA-B la Alba Iulia. Dosarele se depun la sediul A.J.F. Alba.SFA Lic B

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

 

• C.V.-ul care să cuprindă activitatea de jucător și activitatea de antrenor (dacă este cazul)

• Copie xerox de pe diploma de bacalaureat (copie xerox legalizată sau originalul)

• Copie xerox de absolvire a facultății (copie xerox legalizată sau originalul), dacă este cazul

• Copie după carnetul de antrenor cu specializare FOTBAL* (*Carnetul de instructor obținut în urma absolvirii cursului de licență UEFA C sau eliberat de către orice instituție NU reprezintă același lucru cu cel de antrenor)

• Copie xerox după cartea de identitate

• Dovada medicală care atestă că este sănătos clinic şi este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă

• Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic

• Cazier judiciar

• Dovada plății taxei de depunere a dosarului* (în valoare de 400 lei)

• Două fotografii color tip ¾ recente

• Cerere înscriere Licența UEFA-B

• Dosar plic

EXAMENUL DE ADMITERE va consta în:

1. PROBA PRACTICĂ - care se va desfășura în datele de 08.03.2018 – 09.03.2018 ora 09:00, locația urmând a fi anunțată în timp util.

- Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba practică.

- Nota minima de promovare a probei practice este 5.

- Nota finală pentru proba practică se va calcula făcând media aritmetică între notele de la circuitul tehnic și de la cel de joc.

2. PROBA SCRISĂ va fi sub formă de test grilă – 50 de întrebări din tematică, plus cunoștințe generale despre fotbal, se va desfășura în data de 10.03.2018 ora 09:00, locația urmând a fi anunțată în timp util.

Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba scrisă. Nota minimă de promovare a probei scrise este 5.

Pentru mai multe informații (bibliografie, calendar, taxe ș.a.m.d. accesați linkul de AICI.

Pentru alte informații legate de activitatea Școlii Federale de Antrenori, accesați linkul de AICI.